Situaţia variaţiilor capitalurilor proprii

O întreprindere trebuie să prezinte o situaţie a variaţiei capitalurilor proprii care să conţină:

– profitul sau pierderea perioadei;

– fiecare element de venit şi cheltuială care (ca urmare a prevederilor unui Standard sau interpretare) este recunoscut direct în capitalul propriu şi totalul acestor elemente;

– totalul cheltuielilor şi veniturilor perioadei (calculat ca sumă a elementelor prezentate mai sus) prezentând separat sumele atribuibile societăţii mamă şi minoritarilor;

– efectele schimbărilor de politică contabilă şi corecţiilor de erori potrivit IAS 8.

De asemenea, fac obiectul publicării în situaţia variaţiei capitalurilor proprii, fie în anexe:

– suma tranzacţiilor cu acţionarii prezentând separat distribuţiile către aceştia;

– soldul rezultatului nedistribuit la începutul şi la sfârşitul perioadei precum şi modificările în cursul perioadei;

– reconciliere între valoarea contabilă a fiecărei clase de capitaluri proprii, prime de capital şi fiecărei rezerve la începutul şi la sfârşitul perioadei, prezentând distinct fiecare modificare.

Deci, variaţia capitalurilor proprii este determinată de variaţia (creşterea/diminuarea) activelor şi datoriilor.