modificări de estimări contabile

O modificare a estimării contabile reprezintă o ajustare a valorii contabile a unui activ sau a unei datorii, sau valoarea consumului periodic al unui activ, care rezultă din evaluarea situaţiei prezente a activelor şi datoriilor şi a beneficiilor şi obligaţiilor viitoare preconizate asociate acestora. Modificările estimărilor contabile rezultă de pe urma noilor informaţii sau a noilor evoluţii şi, în consecinţă, nu reprezintă corectări ale erorilor.

Omisiunile sau declaraţiile eronate privind elementele sunt semnificative dacă acestea ar putea influenţa, în mod individual sau colectiv, deciziile economice pe care utilizatorii le iau pe baza situaţiilor financiare. Pragul de semnificaţie depinde de dimensiunea şi natura omisiunii sau a declaraţiei eronate judecată în context. Mărimea sau natura elementului, sau o combinaţie a acestora, ar putea fi factorul determinant.