Modificări ale politicilor contabile

O entitate trebuie să modifice o politică contabilă doar dacă modificarea:

  • este impusă de un IFRS ; sau
  • are drept rezultat situaţii financiare care oferă informaţii fiabile şi mai relevante cu privire la efectele tranzacţiilor, ale altor evenimente sau condiţii asupra poziţiei financiare, performanţei financiare sau fluxurilor de trezorerie ale entităţii.

Utilizatorii situaţiilor financiare trebuie să poată compara situaţiile financiare ale unei entităţi pe parcursul unei perioade de timp, pentru a identifica tendinţele poziţiei sale financiare, ale performanţei sale financiare şi ale fluxurilor sale de trezorerie. Prin urmare, se aplică aceleaşi politici contabile în fiecare perioadă şi de la o perioadă la alta, cu excepţia cazului în care o modificare de politică contabilă corespunde unuia dintre criteriile de mai sus.

Următoarele nu sunt modificări de politici contabile:

  • aplicarea unei politici contabile pentru tranzacţii, alte evenimente sau condiţii care diferă, în fond, de cele care au avut loc anterior; şi

aplicarea unei noi politici contabile pentru tranzacţii, alte evenimente sau condiţii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.