IAS 8 – Metode contabile, modificări de estimări

Obiectivul IAS 8 este de a prescrie criteriile de selecţie şi de modificare a politicilor contabile, împreună cu tratamentul contabil şi prezentarea informaţiilor privind modificări de politici contabile, modificări de estimări contabile şi corectări ale erorilor. Standardul este menit să întărească relevanţa şi fiabilitatea situaţiilor financiare ale unei entităţi, comparabilitatea acestor situaţii financiare în timp şi comparabilitatea cu situaţiile financiare ale altor entităţi.

IAS 8 trebuie să se aplice la selectarea şi aplicarea politicilor contabile şi la contabilizarea modificărilor politicilor contabile, a modificărilor estimărilor contabile şi a corectărilor erorilor din perioadele anterioare

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.