IAS 7 – Tabloul fluxurilor de trezorerie

Bilanţul prezintă soldul lichidităţilor şi echivalentelor de lichidităţi ale întreprinderii la sfârşitul perioadei. Prin examinarea bilanţurilor referitoare la două perioade consecutive, se poate preciza dacă lichidităţile şi echivalentele de lichidităţi au crescut sau au scăzut în cursul perioadei. Însă, bilanţul nu indică de ce soldurile acestora au variat pe parcursul exerciţiului.

Contul de profit şi pierdere prezintă informaţii de tipul veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor degajate de diferitele activităţi – chei privind sursele şi utilizările lichidităţilor şi echivalentelor de lichidităţi, dar nici această situaţie financiară nu explică de ce elementele respective au crescut sau au scăzut. Mai mult, nu de puţine ori în spatele unor profituri semnificative, contul de profit şi pierdere poate ascunde grave probleme de trezorerie ale întreprinderii.

Tabloul fluxurilor de trezorerie prezintă astfel de fluxuri, cunoscute sub numele de încasări şi plăţi, în cursul perioadei. Altfel spus, el arată de unde au venit lichidităţile şi cum au fost ele cheltuite, explicând astfel cauzele variaţiei lor.

Tabloul fluxurilor de trezorerie serveşte următoarelor scopuri:

  1. permite previziunea fluxurilor de trezorerie viitoare.
  2. permite evaluarea deciziilor conducerii.
  3. permite determinarea capacităţii întreprinderii de a plăti dividende acţionarilor, de a rambursa împrumuturile primite de la creditori şi de a plăti dobânzile cuvenite acestora.
  4. arată relaţia între rezultatul net şi fluxurile de trezorerie ale întreprinderii.

Obiectivul normei IAS 7 „Situaţiile fluxurilor de numerar” este de a trasa politicile de întocmire, de prezentare şi de publicare aferente acestei situaţii financiare.

Indiferent care este activitatea principală generatoare de venituri, întreprinderile au nevoie de elemente de trezorerie pentru a-şi conduce activităţile, a-şi achita obligaţiile şi pentru a asigura o rentabilitate pentru investitorii lor.