IAS 37 – Provizioane, pasive contingente și active contingente

Norma stabileşte dispoziţiile generale de contabilizare şi de evaluare a provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli, modul de aplicare a acestor dispoziţii şi criteriile de recunoaştere a datoriilor eventuale şi a activelor eventuale.

Un provizion este o datorie a cărei mărime şi a cărei scadenţă sunt nesigure.