Expertiza extrajudiciară

Redactarea raportului de expertiză contabilă extrajudiciară trebuie să respecte aceleași exigențe ca și redactarea raportului de expertiză contabilă judiciară, cu unele particularități, cum sunt:

  1. a) Raportul de expertiză contabilă judiciară este reglementat procedural (Codul de procedură civilă și Codul de procedură penală) și nu poate fi efectuat decât de către expertul care a fost desemnat să-l efectueze, un astfel de impediment un există în cazul raportului de expertiza contabilă extrajudiciară, acesta putând fi efectuat și de către o societate de expertiză contabilă. În acest caz, în primul paragraf al raportului de expertiză, unde se face identificarea expertului contabil , se vor trece datele de identificare ale societății comerciale de profil, precum și numele persoanei (expertului) care o reprezintă
  2. b) În paragraful al doilea al raportului de expertiză contabilă extrajudiciară trebuie să se menționeze numărul contractului de prestări servicii și datele de identificare ale clientului (denumire, sediu social, etc)
  3. c) Paragraful al treilea trebuie să conțină explicit împrejurările și circumstanțele care l-au determinat pe client să solicite prestația expertului contabil/societății de expertiză contabilă. Descrierea trebuie facută concis, cu claritate și fără detalii inutile
  4. d) Paragraful patru trebuie să redea obiectivele expertizei contabile extrajudiciare așa cum au fost formulate în contractul de prestări servicii
  5. e) În paragraful al cincilea se descrie durata și locul de desfășurare al expertizei contabile extrajudiciare
  6. f) În paragraful șase se descrie materialul documentar studiat, cu precizarea că în cazul expertizei contabile extrajudiciare este obligat să facă considerații cu privire la calitatea materialului documentar, lucru nerecomandat în cazul expertizei contabile judiciare
  7. g) În paragraful șapte al raportului de expertiză contabilă extrajudiciară este recomandabil ca expertul contabil să analizeze în detaliu eventuale alte expertize contabile efectuate cu aceleași obiective, alte evaluări ale experților, deoarece spre deosebire de expertizele contabile judiciare, experții nu au la dispoziție un dosar al cauzei. Aceste precizări trebuie prezentate numai în masura în care expertul contabil apreciază că acestea sunt utile clientului sau altui utilizator al expertizei contabile.
  8. h) În paragraful opt al expertizei contabile trebuie să se menționeze explicit data fixată în contractul de prestări servicii pentru depunerea raportului de expertiză contabilă extrajudiciară
  9. i) Redactarea capitolelor II Desfășurarea expertizei contabile extrajudiciare și III Concluzii ale raportului de expertiză contabilă extrajudiciară trebuie să fie clară, concisă și fără ambiguități, la fel ca în cazul raportului de expertiză contabilă extrajudiciară. Eventualele considerații personale ale expertului contabil trebuiesc redate în capitolul IV Considerații personale ale expertului contabil, care spre deosebire de raportul de expertiză contabilă judiciară, unde acest capitol nu se recomandă a fi uzitat, în cazul expertizelor contabile extrajudiciare este recomandat să se redacteze.