Evenimentele ulterioare datei bilanţului

Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, atât favorabile cît şi nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare sunt autorizate pentru publicare. Sunt identificate două tipuri de evenimente ulterioare datei bilanţului:

  • evenimente care confirmă sau infirmă unele condiţii/circumstanţe existente la data bilanţului (evenimente ulterioare datei bilanţului care necesită ajustare);
  • evenimente care indică circumstanţe ce au apărut ulterior datei bilanţului (evenimente ulterioare datei bilanţului care nu necesită ajustare).

Evenimentele la care face referire IAS 10 sunt cele apărute după data de închidere, dar înainte de data aprobării spre publicare a situaţiilor financiare de către consiliul de administraţie.