Enumerați trăsăturile expertizei contabile?

Principalele trăsături caracteristice care particularizează expertiza contabilă judiciară sunt:

  1. a) este un mijloc de probă în justiție care intervine numai atunci când organele judiciare o consideră necesară pentru elucidarea cauzelor în curs de anchetă sau de judecată,
  2. b) este activitatea prin care organele de judecată primesc informații de natură economico financiară cu scopul de a stabili adevarul necesar soluționării temeinice și legale a cauzelor privind faptele cercetate și anchetate sau judecate
  3. c) se limitează la cercetarea problemelor cu caracter economic și financiar indicate de organele judiciare
  4. d) are competență de examinare a documentelor și evidențelor tehnico operative și contabile necesare pentru lămurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare
  5. e) confirmă sau infirmă constatările controlului cu privire la pagube, abateri, deficiențe, lipsuri
  6. f) intervine ca probă administrată de organele de urmărire penală și de judecată, în vederea convingerii asupra realitățtii și asupra condițiilor apariției pagubei, deficienței, abaterii
  7. g) este o activitate ocazională care are loc doar când se dispune de către organele judiciare