Deosebiri expertiza și controlul

Principalele deosebiri intre expertiza contabila si controlul financiar sunt urmatoarele:

  1. Privite sub aspect organizatoric, organele de control sunt salariații permanenți ai unităților unde lucrează, pe când experții contabili sunt numiți de organele în drept pe timp limitat.
  2. Atribuțiile de control constituie pentru organele de control sarcini proprii de muncă, pe când experții efectuează expertize în afara activității lor obișnuite.
  3. Activitatea de control se desfășoară în mod permanent, pe când activitatea de expertiză numai atunci când este reclamată.
  4. Sub aspectul dreptului de examinare a documentelor, de asemenea există deosebiri între activitatea de control și cea de expertiză. Organele de control, pentru îndeplinirea misiunii ce le-a fost încredințată, au dreptul să examineze orice fel de documente pe care le consideră necesare, pe când expertul, în afară de documentele ce i-au fost încredințate spre expertizare, poate examina și alte documente numai cu aprobarea organului care l-a numit.
  5. Organul de control controlează întreaga activitate economico-financiară, pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, din unitatea supusă controlului, pe când expertul contabil se limitează la cercetarea și verificarea documentației și a datelor legate de acele probleme care fac obiectul expertizei.
  6. Între procesul-verbal de control și raportul de expertiză contabilă sunt de asemenea deosebiri. Procesul verbal de control poate servi ca punct de plecare pentru trimiterea în judecată a celor vinovați de încălcarea legislației, iar raportul de expertiză contabilă este numai un mijloc de probă în stabilirea adevărului material, într-un proces deja început.
  7. Organul de control poate apărea în justiție ca martor în cazul unui proces la oricare din unitățile unde el a făcut controlul, pe când calitatea de expert contabil este incompatibilă cu aceea de martor în același proces, întrucât dacă ar apărea ca martor, această calitate ar prima în detrimentul calității de expert contabil.
  8. Controlul constată prejudiciul, expertiza confirmă sau infirmă.