Cum pot fi fixate și plătite onorariile stabilite prin contract?

Odată cu numirea expertului contabil prin încheiere de ședință, se stabilește un onorariu provizoriu, care se depune de către partea din dosar în sarcina căreia a dispus instanța de judecată. Acest onorariu provizoriu se plătește în contul Biroului Local de Expertize de pe langă Tribunalul Judetean. După finalizarea raportului de expertiză contabilă, expertul contabil numit depune la instanța de judecată o notă de fundamentare a onorariului, prin care se stabilește suma totală de plată în sarcina părților. De regulă, fundamentarea onorariului se face în funcție de timpul de muncă alocat, de complexitatea lucrărilor și de alte cheltuieli accesorii ocazionate de transportul în alte localități, cazare, cheltuieli de editare, etc. Instanța de judecată dispune plata diferenței de onorariu, punându-i în vedere expertului contabil să depună lucrarea la primul termen. După depunerea raportului de expertiză contabilă, funcționarul de la biroul local transferă sumele încasate în contul biroului local în contul personal al expertului care a efectuat lucrarea. Această modalitate de decontare a onorariilor pentru experții judiciari este reglementată de OG 2/2000, iar fundamentarea onorariilor se face de regulă printr-un tarif pe oră. De asemenea experții contabili trebuie să facă fundamentarea onorariilor și în funcție de recomandările cuprinse în Tarifele orientative publicate de către CECCAR.