IAS 1 – Prezentarea situațiilor Financiare

Situaţiile financiare sunt ansamblul documentelor de sinteză care se întocmesc cu ocazia închiderii exerciţiului financiar. Principala normă contabilă internaţională care se ocupă de maniera în care informaţia apare în situaţiile financiare este IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare. Aceasta se aplică tuturor întreprinderilor care aplică IAS/IFRS, inclusiv băncilor sau firmelor de asigurări.

Schemele minime prezentate sunt suficient de suple pentru a se adapta fiecărui tip de întreprindere. IAS 1 se aplică tuturor situaţiilor financiare de uz general, adică acelor situaţii financiare anuale destinate satisfacerii nevoilor de informaţii ale utilizatorilor care nu sînt în măsură de a impune întreprinderilor furnizarea de informaţii particulare, adaptate nevoilor lor specifice.

Prezentarea situaţiilor financiare se face fie separat, fie în cadrul unui document mai cuprinzător, denumit, de regulă, raport anual. În acelaşi timp, este de menţionat că regulile de prezentare sunt valabile atît pentru situaţiile financiare individuale, cât şi pentru cele consolidate.