Contabil autorizat

Profesia/activitatea de contabil autorizat poate fi desfășurată de persoana care are calitatea de contabil autorizat ori se poate constitui în societate comercială conform legii.

Accesul la profesia de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obțină cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de 3 ani și susținerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului[1].

Se poate prezenta la examenul de admitere pentru urmarea stagiului de dobândire a calității de contabil autorizat persoana care îndeplinește următoarele condiții[2]:

 1. are capacitate de exercițiu deplină;
 2. are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;
 3. nu a suferit nicio condamnare, care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale.

Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate și are următoarele competențe[3]:

 1. ține contabilitatea
 2. pregătește lucrările în vederea întocmirii situațiilor financiare.

Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice și juridice următoarele lucrări[4]:

 1. ține contabilitatea operațiunilor economico-financiare prevăzute în contract;
 2. pregătește lucrările în vederea întocmirii situațiilor financiare.

Contabililor autorizați le este interzis[5] să efectueze lucrări pentru operatorii economici sau pentru instituțiile la care sunt salariați și pentru cei cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale ori se află în concurență ori în situația în care există elemente care atestă starea de conflict de interese sau de incompatibilitate. De asemenea, le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici, în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soți ai administratorilor.

Contabilii autorizați garantează[6] răspunderea civilă privind activitatea desfășurată, prin subscrierea unei polițe de asigurare sau prin vărsarea unei contribuții la fondul de garanții.

Relațiile[7] contabililor autorizați și societăților comerciale de profil cu clienții se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părți.

Contabilii autorizați răspund[8], în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil și penal, după caz, potrivit legii. Limitele răspunderii civile a contabililor autorizați se stabilesc prin contractele de prestări de servicii încheiate în condițiile legii, în funcție de uzanțele interne și internaționale ale profesiei contabile.

Sancțiunile disciplinare[9] ce se aplică contabililor autorizați, în raport cu gravitatea abaterilor săvârșite, sunt următoarele:

 1. mustrare;
 2. avertisment scris;
 3. suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de timp de la 3 luni la un an;
 4. interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.

Abaterile în funcție de care se aplică sancțiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.

[1] OG 65/1994, art.3, alin.1, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

[2] OG 65/1994, art.5, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

[3] OG 65/1994, art.2, alin.3, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

[4] OG 65/1994, art.10, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

[5] OG 65/1994, art.12, alin.1, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

[6] OG 65/1994, art.13, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

[7] OG 65/1994, art.14, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

[8] OG 65/1994, art.16, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

[9] OG 65/1994, art.17, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi