Consecvenţa politicilor contabile

O entitate trebuie să îşi selecteze şi să îşi aplice politicile contabile în mod consecvent pentru tranzacţii, alte evenimente şi condiţii similare, cu excepţia cazului în care un IFRS prevede sau permite, în mod specific, clasificarea elementelor pentru care ar putea fi adecvată aplicarea unor politici contabile diferite. Dacă un IFRS prevede sau permite o astfel de clasificare, trebuie să fie selectată şi aplicată fiecărei categorii, în mod consecvent, o politică contabilă adecvată.