Condiții auditor de calitate

Auditor de calitate poate fi persoana care îndeplinește următoarele condiții:

  1. a) este cetățean român și are domiciliul în România;
  2. b) are exercițiul drepturilor civile;
  3. c) are calitatea de expert contabil și experiență profesională de minimum 5 ani;
  4. d) beneficiază de pregătire profesională desăvârșită și face dovada pregătirii sale profesionale continue;
  5. e) a avut un comportament personal și profesional ireproșabil de la înscrierea în Corp până în prezent și corespunde cerințelor din punctul de vedere al independenței, al conflictului de interese și al celorlalte aspecte etice și deontologice;
  6. f) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de auditor de calitate, această condiție se dovedește cu certificat medical eliberat în condițiile legii.

 

Exercitarea misiunii de auditor de calitate nu este compatibilă cu:

  1. a) activitățile care lezează demnitatea și independența profesiei de expert contabil, prestigiul Corpului sau bunele moravuri;
  2. b) activitățile profesionale care îl pun pe auditorul de calitate în situații de conflict de interese (cu ocazia contractării clienților, negocierii onorariilor, efectuării auditului de calitate al cabinetelor, auditului de calitate al expertizelor contabile judiciare și în alte cazuri de angajare și efectuare a activităților profesionale);
  3. c) prestarea concomitentă a unor servicii sau participarea la activități organizate de alte organisme ori entități concurențiale.

 

Sursa: Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile aprobat prin Hotărârea nr. 08/91 din 14 mai 2008 a Consiliului Superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu modificările și completările ulterioare