Prezentarea tabloului fluxurilor de trezorerie

Prezentarea tabloului fluxurilor de trezorerie

Tabloul fluxurilor de trezorerie trebuie să prezinte fluxurile de trezorerie ale exerciţiului clasificate în activităţi de exploatare, de investiţii şi de finanţare. Unele tranzacţii pot să includă fluxuri de trezorerie care sunt clasificate în mai multe activităţi. De exemplu, în cazul rambursării unui împrumut prin ieşiri de trezorerie, plata se referă atât la dobânzi, cât şi la capitalul împrumutat. Partea corespunzătoare dobânzilor poate să fie clasificată în activităţile de exploatare, în timp ce partea corespunzătoare…

Read More

Prezentarea politicilor contabile

Prezentarea politicilor contabile

O entitate trebuie să prezinte în rezumatul politicilor contabile semnificative: baza (bazele) de evaluare utilizată(e) la întocmirea situaţiilor financiare(de exemplu, costul istoric, costul curent, valoarea netă realizabilă, valoarea justă sau valoarea recuperabilă); şi celelalte politici contabile utilizate care sunt relevante pentru înţelegerea situaţiilor financiare. Atunci când se decide necesitatea prezentării unei anumite politici de contabilitate, conducerea ia în considerare măsura în care prezentarea ar ajuta utilizatorii să înţeleagă modul în care tranzacţiile, alte evenimente şi…

Read More
1 2