Ordin privind ȋncadrarea ȋn activitatea de creație de programe pentru calculator

Ordin privind ȋncadrarea ȋn activitatea de creație de programe pentru calculator

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 573/30.07.2015  Ministerul pentru Societatea Informațională Nr. 217 din 31 martie 2015 Ministerul Educației și Cercetării Științifice nr. 4172 din 4 iunie 2015 Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice Nr. 1348 din 29 iunie 2015 Ministerul Finanțelor Publice Nr. 385 din 16 iulie 2015 Având ȋn vedere prevederile: – Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională, cu modificările ulterioare; – Hotărârii Guvernului…

Read More

IAS 7 – Tabloul fluxurilor de trezorerie

IAS 7 – Tabloul fluxurilor de trezorerie

Bilanţul prezintă soldul lichidităţilor şi echivalentelor de lichidităţi ale întreprinderii la sfârşitul perioadei. Prin examinarea bilanţurilor referitoare la două perioade consecutive, se poate preciza dacă lichidităţile şi echivalentele de lichidităţi au crescut sau au scăzut în cursul perioadei. Însă, bilanţul nu indică de ce soldurile acestora au variat pe parcursul exerciţiului. Contul de profit şi pierdere prezintă informaţii de tipul veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor degajate de diferitele activităţi – chei privind sursele şi utilizările lichidităţilor…

Read More

Recunoaşterea datoriilor

Recunoaşterea datoriilor

O datorie este recunoscută în bilanţ în momentul în care este probabil ca o iesire de resurse, purtatoare de beneficii economice, va rezulta din lichidarea unei obligatţi prezente, iar valoarea la care se va realiza această lichidare poate fi evaluată în mod credibil. În practică obligaţiile rezultate din contracte în care nu s-au respectat încă obligaţiile contractuale (de exemplu, datoriile pentru stocuri comandate, dar neprimite încă) nu sunt în general recunoscute ca datorii în situaţiile…

Read More

Recunoaşterea activelor

Recunoaşterea activelor

Un activ este recunoscut în bilanţ în momentul în care este probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor de catre întreprindere şi activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluată în mod credibil.Un activ nu este recunoscut în bilanţ atunci când este improbabil ca intrarea de numerar să genereze beneficii economice pentru întreprindere în perioadele viitoare. În schimb o astfel de tranzactie va avea ca efect recunoaşterea unei cheltuieli în contul de profit…

Read More