Ce este frauda?

Ce este frauda?

Impresia generală asupra modului în care societatea este conștientă despre ceea ce i se întâmplă este doar o impresie care nu se regăsește în profunzime. Mimăm cu degajare democrația, corectitudinea, altruismul dar în realitate așteptăm cuminți plini de ipocrizie momentul de oportunitate de care să beneficiem prin orice mijloace și care să ne aducă mult prea dorita satisfacție și împlinire de sine raportată la criteriile personale. Astfel folosim cuvinte ale căror semnificație se pierde în…

Read More

Alte prezentări

Alte prezentări

O entitate trebuie să prezinte în note: suma dividendelor propuse sau declarate înainte de autorizarea publicării situaţiilor financiare, dar nerecunoscute ca distribuire către proprietari în timpul perioadei, şi suma pe acţiune corespunzătoare; şi valoarea oricăror dividende preferenţiale cumulative care nu au fost recunoscute. De asemenea, trebuie să prezinte următoarele elemente, dacă acestea nu sunt prezentate în altă secţiune în informaţiile publicate împreună cu situaţiile financiare: adresa şi forma juridică a entităţii, ţara de înmatriculare şi…

Read More

Capital

Capital

O entitate trebuie să prezinte informaţiile care permit utilizatorilor situaţiilor sale financiare să evalueze obiectivele, politicile şi procedurile entităţii de administrare a capitalului, cum sunt: (a) informaţii calitative cu privire la obiectivele, politicile şi procedurile sale de administrare a capitalului, inclusiv: o descriere a ceea ce administrează drept capital; atunci când entitatea face obiectul unor dispoziţii impuse din exterior privind capitalul, natura acelor dispoziţii şi modul în care respectivele dispoziţii sunt încorporate în modul de…

Read More

Notele la situaţiile financiare

Notele la situaţiile financiare

Informaţiile publicate în notele la situaţiile financiare trebuie să prezinte: informaţii despre bazele de întocmire a situaţiilor financiare şi despre politicile contabile specifice utilizate; informaţiile cerute de IFRS-uri care nu sunt prezentate în situaţiile financiare; şi informaţii care nu sunt prezentate în situaţiile financiare, dar care sunt relevante pentru înţelegerea oricărora dintre ele. O entitate trebuie să prezinte notele, pe cât posibil, într-un mod sistematic. În fiecare element din situaţiile poziţiei financiare şi a rezultatului…

Read More

IAS 1 – Prezentarea situațiilor Financiare

IAS 1 – Prezentarea situațiilor Financiare

Situaţiile financiare sunt ansamblul documentelor de sinteză care se întocmesc cu ocazia închiderii exerciţiului financiar. Principala normă contabilă internaţională care se ocupă de maniera în care informaţia apare în situaţiile financiare este IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare. Aceasta se aplică tuturor întreprinderilor care aplică IAS/IFRS, inclusiv băncilor sau firmelor de asigurări. Schemele minime prezentate sunt suficient de suple pentru a se adapta fiecărui tip de întreprindere. IAS 1 se aplică tuturor situaţiilor financiare de uz…

Read More

IFRS 1 – Aplicarea pentru prima dată a IFRS

IFRS 1 – Aplicarea pentru prima dată a IFRS

Obiectivul IFRS 1 îl reprezintă pregătirea unor situaţii financiare anuale al căror format să fie cel cerut de IFRS, conţinând informaţii pregătite în concordanţă cu IFRS (aplicarea retrospectivă a tuturor IFRS-urilor la data întocmirii situaţiilor financiare) şi care să conţină o declaraţie fără rezerve că acele situaţii financiare sunt în concordanţă cu IFRS. Pregatirea informaţiilor în concordanţă cu IFRS presupune: recunoasterea tuturor activelor şi obligaţiilor atunci când recunoaşterea acestora este cerută de un IFRS sau…

Read More