Capitolul 3 (Concluzii)

Capitolul III Concluzii al raportului de expertiză contabilă trebuie să conțină câte un paragraf distinct cu concluzia (răspunsul) la fiecare obiectiv (întrebare)  al/a expertizei contabile, preluat(ă) în maniera în care a fost formulat(ă) în Capitolul II Desfășurarea expertizei contabile.