Capitolul 2 (Desfășurarea expertizei)

Capitolul II Desfășurarea expertizei contabile trebuie să cuprindă cel puțin următoarele paragrafe:

– Fiecare obiectiv (întrebare) al expertizei, cu descrierea amănunțită a operațiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, a actelor și faptelor analizate, a surselor de informații utilizate

– Fiecare paragraf trebuie să se încheie cu concluzia (răspunsul) expertului contabil, care trebuie să fie precis, concis, redactat într-o manieră analitică, ordonată și sistematizată și fără aprecieri ale expertului asupra calității documentelor justificative. Este de menționat că expertul analizează evenimente și tranzacții și nu încadrarea juridică a acestora. În cazuri deosebite, în care expertul contabil, în executarea misiunii sale, se confruntă cu acte și documente care nu intrunesc condițiile legale, care exprimă situații nereale sau care sunt suspecte, el nu trebuie să ia în considerare în stabilirea concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile, dar trebuie să menționeze aceasta în raportul de expertiză contabilă. În fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor și interpretarea rezultatelor acestora. Dar dacă aceste prezentări ar îngreuna înțelegerea expunerii de către beneficiarul raportului de expertiză contabilă, este recomandabil ca ansablul calculelor să se facă în anexe la raportul de expertiză contabilă, iar în textul expertizei contabile să se prezinte doar rezultatele calculelor și interpretarea acestora.

– Dacă raportul de expertiză este întocmit de mai multi experți care au opinii diferite, într-un paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie să-și motiveze detaliat și documentat opinia pe care o susține.