Capitolul 1 (Introducere) al raportului

Capitolul I Introducere, al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă cel puțin urmatoarele paragrafe:

– identificarea expertului numit să efectueze expertiza contabilă judiciară cu nume, prenume, domiciliu, număr carnet, poziția din Tabloul Corpului

– identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numărul și data încheierii de sedință (în cazul dosarelor civile) sau al Ordonanței de numire (în cauzele penale), identificarea părților din proces și a calității procesuale a lor (reclamant, pârât, inculpat, etc) iar în cazul expertizelor contabile extrajudiciare în acest paragraf se identifică clientul cu adresă, domiciliu, număr contract

– identificarea împrejurărilor în care a luat naștere litigiul în care s-a dispus ca mijloc de probă expertiza contabilă (procesele civile și penale) sau a condițiilor în care a fost contractată expertiza contabilă.

– enumerarea obiectivelor expertizei contabile. În cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam din încheierea de ședința iar în cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract

– Identificarea perioadei și a locului în care s-a efectuat expertiza contabila

– Nominalizarea materialului documentar care are legatură cu obiectivele expertizei

– Menționarea datei de depunere a raportului de expertiză contabilă, dacă s-au solicitat alte termene decât cel stabilit de instantă și dacă în cauză au mai fost efectuate alte expertize contabile

– Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanța de judecată și dacă în același dosar au mai fost efectuate și alte expertize contabile judiciare, cu indicarea numelui expertului/experților