Capital

O entitate trebuie să prezinte informaţiile care permit utilizatorilor situaţiilor sale financiare să evalueze obiectivele, politicile şi procedurile entităţii de administrare a capitalului, cum sunt:

(a) informaţii calitative cu privire la obiectivele, politicile şi procedurile sale de administrare a capitalului, inclusiv:

  • o descriere a ceea ce administrează drept capital;
  • atunci când entitatea face obiectul unor dispoziţii impuse din exterior privind capitalul, natura acelor dispoziţii şi modul în care respectivele dispoziţii sunt încorporate în modul de administrare a capitalului; şi
  • modul în care sunt îndeplinite obiectivele de administrare a capitalului.

(b) un rezumat al datelor cantitative cu privire la ceea ce administrează drept capital. Anumite entităţi consideră unele datorii financiare (de exemplu, anumite forme de datorii subordonate) ca parte a capitalului. Alte entităţi iau în considerare capitalul excluzând anumite componente de capitaluri proprii (de exemplu, care rezultă din acoperirile aferente fluxurilor de trezorerie).

(c) orice modificări ale informaţiilor de la literele (a) şi (b) faţă de perioada anterioară.

(d) daca în decursul perioadei au fost respectate dispoziţiile impuse din exterior privind capitalul, cărora trebuie să se conformeze.

(e) când entitatea nu a respectat dispoziţiile impuse din exterior privind capitalul, consecinţele nerespectării acestora.

Entitatea îşi bazează aceste prezentări pe informaţiile oferite intern personalului-cheie din conducere.

O entitate poate administra capitalul în multe moduri şi poate face obiectul diferitelor dispoziţii privind capitalul. De exemplu, un conglomerat poate include entităţi care întreprind activităţi de asigurare şi activităţi bancare, şi acele entităţi pot opera în mai multe jurisdicţii. Atunci când o prezentare agregată a cerinţelor privind capitalul şi a modului în care acesta este administrat nu oferă informaţii utile sau afectează înţelegerea de către utilizatorii situaţiilor financiare a resurselor de capital ale entităţii, entitatea trebuie să prezinte informaţii financiare distincte pentru fiecare cerinţă privind capitalul care este impusă entităţii.