Profesia contabilă la nivelul UE

Profesia contabilă la nivelul UE

La nivelul Uniunii Europene procesul de reglementare a profesiei contabile deși poate părea oarecum fragmentat, se depun eforturi intense de a se crea un cadru legal unitar de reglementare. Pentru a se realiza acest deziderat se are în vedere întreaga arie de acoperire a profesiei contabile privind serviciile de contabilitate și raportare financiară. În acest scop Comisia Europeană proiectează și stabilește reguli destinate să întărească realizarea cerinței principale ca informația financiară pregătită și publicată de…

Read More