Asemănări expertiza și controlul

Principalele asemanari intre expertiza contabila si controlul financiar sunt urmatoarele:

  1. Atât activitatea de control, cât și cea de expertiză au ca obiectiv prioritar apărarea integrității patrimoniului agenților economici și al instituțiilor bugetare sau de alt profil;
  2. Ambele activități se efectuează de economiști cu înaltă calificare și cu reputație neștirbită;
  3. În principiu, atât organele de control, cât și experții contabili folosesc aceeași sursă de investigații și aceeași metodologie;
  4. Ambele activități au la bază aceeasi legislație economico-financiară