Alte prezentări

O entitate trebuie să prezinte în note:

     • suma dividendelor propuse sau declarate înainte de autorizarea publicării situaţiilor financiare, dar nerecunoscute ca distribuire către proprietari în timpul perioadei, şi suma pe acţiune corespunzătoare; şi
     • valoarea oricăror dividende preferenţiale cumulative care nu au fost recunoscute.

De asemenea, trebuie să prezinte următoarele elemente, dacă acestea nu sunt prezentate în altă secţiune în informaţiile publicate împreună cu situaţiile financiare:

     • adresa şi forma juridică a entităţii, ţara de înmatriculare şi adresa sediului oficial (sau locul principal de activitate, dacă este diferit de sediul oficial);
     • o descriere a naturii operaţiunilor şi a principalelor activităţi ale entităţii; şi

denumirea societăţii-mamă, precum şi a societăţii-mamă a întregului grup.