4 Monografie

4 Monografie

Related Post

  • No related post.

Stocurile includ bunuri cumpărate și deținute în vederea revânzării, inclusiv, de exemplu mărfurile cumpărate de

un detailist în vederea revânzării sau terenurile și alte proprietăți imobiliare deținute în vederea revânzării.

Stocurile includ, de asemenea, produsele finite ale entității sau producția aflată în curs de execuție de către

entitate, precum și materiale și consumabile destinate utilizării în procesul de producție. În cazul unui prestator

de servicii, stocurile includ costurile serviciilor, așa cum sunt descrise la punctul 19, pentru care entitatea nu a

recunoscut încă venitul aferent (a se vedea IAS 18 Venituri).